Boot of sloep huren in Terherne,

het centrum van vermaak

Winterrustgebieden


Van 1 oktober tot 1 april is weer de erecode "Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust" voor de Friese Meren van kracht.

De provincie Fryslân wil kwetsbare gebieden beschermen zonder meteen het varen te verbieden. Daarom is samen met andere overheden, natuurorganisaties en de recreatiesector de erecode in het leven geroepen. Bootvaarders worden in de periode tussen 1 oktober en 1 april gevraagd om de rustgebieden (gemarkeerd door deze gele boeien) niet in te varen - ook als er geen vogels te zien zijn. In de winterperiode kunnen watervogels in deze gebieden rusten en naar voedsel zoeken. Het is belangrijk dat ze daarbij niet gestoord worden.

Meer informatie en een kaart waarop de beschermde gebieden aangegeven zijn, vindt u in de brochure winterrustgebieden

Ervaar de vrijheid

en geniet van een vaarvakantie in Friesland